НДІ мікрографії

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії

 • Збільшення розміру шрифта
 • Звичайний розмір шрифта
 • Зменшити розмір шрифта

НДІ мікрографії пропонує  послуги

 

 • Заповнення форм паспортів потенційно небезпечних об'єктів на договірних засадах.
 • Допомога в процесах паспортизації потенційно небезпечних об'єктів з можливістю виїзду фахівців інституту.
 • Надання інформації з Державного реєстру потенційно небезпечних об'єктів.
 • Проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських, проектно-конструкторських та технологічних робіт.
 • Проведення робіт із наукової та науково-технічної експертизи наукової документації та національних стандартів.
 • Розроблення засобів програмного забезпечення науково-дослідної, виробничої та господарської діяльності.
 • Виготовлення копій документів в аналоговому вигляді (мікрофільм) та в цифровому вигляді (електронний носій) для страхового або архівного зберігання.
 • Розроблення проектно-кошторисної документації для будівництва та реконструкції об'єктів, оцінка технічного стану будівель.
 • Розроблення комплектів документації для проведення аварійно-рятувальних робіт та планів  локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій  (ПЛАС).
 • Розробка і перегляд національних стандартів (ДСТУ), стандартів організацій України (СОУ) технічних умов (ТУ) та інших нормативних документів.
 • Здійснення гармонізації національних стандартів з міжнародними та європейськими.
 • Забезпечення користувачів на замовлення нормативними документами СФД.
 • Розробка розділу «інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)» у складі проектної документації відповідно до:
  ДБН В.1.2-4-2006 «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)»;
  ДБН В.1.1-5:2007 «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) в містобудівній документації»;
  - наказу МНС України №485 від 10.02.2012  "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення розділу "Інженерно - технічні заходи цивільного захисту  (цивільної оборони)" у складі проектної документації об'єктів.
 • Впровадження результатів наукових досліджень за специфікою діяльності.
 • Підготування бібліографічних, реферативних і аналітичних оглядів, довідок, добірок, каталогів, рекламних матеріалів за специфікою діяльності.
 • Видання та розповсюдження наукових, науково-технічних, науково-інформаційних, науково-практичних, науково-популярних видань за специфікою діяльності.
 • Виготовлення мікрофільмів на фотоплівці та в електронному вигляді (у тому числі для створення СФД України) з документації в місцях її зберігання.
 • Відновлення інформаційної частини згасаючих текстів документації для фонду користування і виготовлення (за потребою замовника) мікрофільмів на фотоплівці та в електронному вигляді.
 • Виготовлення мікрофільмів на фотоплівці 16/35 мм з документації в електронному вигляді для довгострокового зберігання.

 

Останнє оновлення на Вівторок, 01 грудня 2015 11:36