НДІ мікрографії

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії

 • Збільшення розміру шрифта
 • Звичайний розмір шрифта
 • Зменшити розмір шрифта

Технічний комітет стандартизації "Страховий фонд документації" (ТК 40)

 

Технічний комітет стандартизації "Страховий фонд документації" (ТК 40) створений 14 грудня 1992 року спільним наказом Держстандарту України та Держцентру страхового фонду документації України від 14.12.1992 № 46/137. Структура ТК 40 включає 20 організацій – членів ТК та їхніх повноважних представників.
 
На комітет покладено функції розроблення, розгляду й погодження національних стандартів, участь у роботі споріднених ТК міжнародних та регіональних організацій і формування позиції України щодо розроблюваних нормативних документів цих організацій.
 
У складі ТК 40 організована робота підкомітету ПК 1 за напрямом «Цивільний захист», який створений для прискорення робіт з адаптації національної системи технічного регулювання, стандартизації та ринкового нагляду до вимог Європейського Союзу і вдосконалення робіт у сфері «Безпека у надзвичайних ситуаціях». Рішення щодо створення підкомітету «Цивільний захист» схвалено на засіданні ТК 40 (Протокол № 1 від 16.01.2014).
 
Сферою діяльності ТК 40 є виконання робіт зі стандартизації у галузі безпеки у надзвичайних ситуаціях, страхового фонду документації, репрографії, мікрографії та застосування зображень документів.

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ:

Представляє інтереси України в Міжнародній організації із стандартизації (ISO) у міжнародних комітетах: ISO/ТС 46 "Інформація і документація", ISO/ТС 171 "Управління використанням документів", ISO/ТС 42 "Фотографія", ISO/TC 292 "Безпека".
Участь у гармонізації міжнародних та міждержавних стандартів вирішує такі основні проблеми:
 • узгодження національної технічної політики України з технічною політикою, яку проводять її торгові партнери, і врахування її інтересів під час розроблення міжнародних стандартів з метою подолання технічних бар'єрів у торгівлі;
 • використання міжнародних стандартів з метою підвищення технічного рівня національної економіки, підвищення якості та конкурентоспроможності продукції;
 • проведення експертизи проектів міжнародних стандартів на різних проектних стадіях розроблення, представлених на розгляд іншими міжнародними комітетами для перевірки їх відповідності сучасному рівню розвитку науки і техніки, а також оцінювання ступеня прийняття стандартів на національному рівні та їх застосування на практиці.
ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ:
 • реалізація встановлених завдань державної політики в закріпленій сфері діяльності та стосовно певних об’єктів стандартизації;
 • підготовка та надання пропозицій до плану національної стандартизації щодо розроблення нормативних документів у галузях безпеки у надзвичайних ситуаціях та страхового фонду документації, а також пропозицій щодо здійснення робіт з міждержавної стандартизації у галузі репрографії, мікрографії та міжнародної стандартизації у галузі застосування зображень документів, інформації, документації та фотографії;
 • організація та забезпечення розроблення, розгляду, погодження і підготовки до затвердження проектів нормативних документів із стандартизації у закріпленій сфері діяльності;
 • ведення нормативних документів із стандартизації у сфері безпеки у надзвичайних ситуаціях та страхового фонду документації;
 • участь у роботі споріднених ТК міжнародних та регіональних організацій і формування позиції України щодо розроблюваних документів цих організацій.
ТК 40 НАДАЄ ТАКІ ВИДИ ПОСЛУГ:
 • розробляє нормативні документи (національні стандарти України (ДСТУ), стандарти організацій України (СОУ) зі стандартизації, метрології і сертифікації);
 • переглядає і перевіряє стандарти, готує зміни до них і пропозиції щодо скасування національних і міждержавних стандартів, а також готує пропозиції для голосування щодо проектів міжнародних і регіональних стандартів;
 • здійснює гармонізацію національних стандартів з міжнародними та європейськими;
 • надає науково-методичну і консультативну допомогу іншим суб’єктам стандартизації, користувачам стандартів та споживачам на обумовлених з ними умовах;
 • за наявності замовлення, організовує виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт;
 • організовує та провадить науково-технічні конференції, семінари і наради зі стандартизації у закріпленій сфері діяльності;
 • видає і розповсюджує власні інформаційні матеріали та документи, що стосуються його діяльності, у друкованих та електронних засобах масової інформації;
 • реєструє галузеві нормативні документи.
Голова ТК 40 - директор, Кривулькін Ігор Михайлович.
Адреса: пр. Академіка Підгорного, 1/60, м. Харків, 61046, Україна
Телефон: +38(0572)94-48-61, факс: +38(0572)94-98-11 
Ел.пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
 
Останнє оновлення на Середа, 13 грудня 2017 14:13